คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน เมื่อความต้องการในการใช้งานสูงขึ้น สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำมาใช้ประกอบกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสารต่างๆที่นำข้อมุลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบต่างๆ อย่างเช่น การทำบัตรประชาชน ซุ่งแรกเริ่มเป็นเพียงกระดาษเพื่อใช้สำหรับยืนยันการเป็นพลเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนช่วยในการทำสิ่งต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมี Tips ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์