ในปัจจุบันแทบจะทุกผู้ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนอยู่ติดกับตัวอย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่ากลายเป็นอวัยวะส่วนที่ 33 ไปแล้วในปัจจุบัน เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้โทรศัพท์มีผลต่อการใช้ชีวิตในประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำสิ่งต่างๆสามารถเลือกทำได้จากโทรศัพท์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านแอพลิเคชั่นของทางธนาคาร เป็นต้น